Granola Cruji Nola Yogurt 200 grsGranola Cruji Nola Yogurt de 200 grs